Birdieligan 2023

Birdies Lysegården Lerjedalen Ale Sjögärde Delsjön Stora Lundby Kungälv-Kode Albatross Totalt
Bobby Rose 2   4   1 2     9
Robert Steigård   2 1 2 2   1   8
Anders Gärdhagen 2 1 1           4
Hasse Wunder 1 1             2
Lars Mattsson         1 1     2
Hans Wahlberg       1       1 2
Bengt Axgren 1               1
Leif Jonson 1               1
Johan Henriksson 1               1
Bengt Jörnestrand     1           1
Greger Eriksson     1           1
Urban Peters     1           1
Per Lie     1           1
Thomas Börjesson           1     1
Thomas Andersson             1   1