Årsmöte 2018

Årsmöte Golfsektionen 2018

 

Styrelsen, förutom Anders Gärdhagen, och ytterligare 9 personer var närvarande på mötet.

Leif Jonsson öppnade mötet och till mötesordförande valdes Bengt Axgren, sekreterare Dennis Olsson och justeringsmän Bobby Rose och Leif Jonsson.

Årsberättelsen lästes upp och godkändes, efter vissa justeringar, som Leif Jonsson kommer att göra. Styrelsen fick fortsatt förtroende ett år till.

Leif genomförde prisutdelningen för 2017  , och visade alla priserna som står i stugan, för nytillkomna.

Motioner: Inga inlämnade

Projektet med Lerjedalen/Stora Lundby fortsätter, men avgiften höjs till 650:-.  Som förra året, så höjs avgiften, från 1 maj.

Polismatchen spelas 29 maj på St Jörgen

Kommunmästerskapet spelas 17 maj  på  Hulta.  Lagledare är  Thomas Forslid och Ulf Lindgren.

Håkan Strömberg redogjorde lite om ekonomin i RIF. Det kommer att gå mycket pengar 2018. Kanske skulle alla pensionärer? Bengt Axgren menade att man kanske får vara beredd att betala ibland, för att delta/medverka i vissa saker. Inga beslut togs.

SM: Kommer att gå i Nyköping 28-30 augusti.                               Anmälan till detta görs av den enskilde. Leif J. K-man för SM.

Newcastle: Kommer till Göteborg 12-17 juni. Bobby redogjorde lite för banor och övrigt upplägg, som gruppen för detta kommit fram till. Han uppmanade alla att delta i sällskapsgolfen som spelas tisdag-torsdag. Matcherna kommer att spelas 15 och 16 juni.

40-årsjubileet: Kommer att ske vecka 26, med en övernattning.

 

Tävlingar 2018

 

Vecka       Tävling                       Bana                          När              Ansv.

17             RSG                            Vårgårda                                       Åke

19             RSG                            St Lundby                                     Leif

20             K-mästerskap                Hulta                                17 maj      Hsg/Ax

21             RSG                            Varberg V/Ö                 Söderst/Wahlb.

22             Polismatch                St. Jörgen                  29 maj      Hsg

23             KM-Foursome           Lerjedalen                                   Agn/Leif

24             Newcastle                                                  12-17 juni    Bobby

25             RSG                            Chalmers                                      Agn

26             Jubileumsresa

27

27

29

30

31             RSG                            2 x Öjared                                      Ax

32             RSG                            Lyckorna                                       Dennis

33/34       KM-singel                  Stora Lundby                        Åke/Bengt J

35             SM                             Nyköping        28-30 aug             Leif

36             RSG                            Torslanda                                    Uli

37                                                                                  

38             RSG                            Lerjedalen                                Uli/Forslid

39/40       RSG                            Avslutningstävling                     Bobby

 

Sekreterare                    Justeringsman                       Justeringsman

 

Dennis Olsson                Leif Jonsson                           Bobby Rose