Årsmöte 2017

Årsmöte Golfsektionen 2017

Styrelsen och ytterligare 9 personer var närvarande.

Bobby Rose öppnade mötet och valdes till mötesordförande, Dennis Olsson till sekreterare och Leif Jonsson till justeringsman.

Årsberättelsen lästes upp och godkändes. Styrelsen fick fortsatt förtroende ett år till. Prisutdelningen genomfördes, som vanligt, av Leif Jonsson, och som tackades för sitt gedigna arbete i sektionen.

Motioner: 1 motion var inlämnad, och det gällde att många tävlingar hade gått när lag 4 jobbade. Styrelsen tog med sig detta inför 2017, och försöker att jämna ut det mellan lagen.

Projektet med Lerjedalen/Stora Lundby fortsätter som tidigare, och kommer troligen att förhandlas om hösten 2017. Eventuellt kommer avgiften att höjas för 2018.

Ett förslag lades fram, pga att många inte betalar avgiften i tid. Det kommer att sättas ett sista datum för betalning, och efter det kommer det att kosta ytterligare 200:-. Bobby kommer att sätta ihop en text angående detta.Detta gäller inte om det kommer helt nya medlemmar under året, utan de kommer att betala ordinarie avgift.

Thomas Andersson, Tho, påtalade att det ibland var problem att få en starttid. Det diskuterades olika lösningar på mötet, med ingen konkret lösning.

Thomas Forslid föreslog att det skall vara 9 tävlingar, istället för som 8 som det är nu. Mötet godkände detta.

Samma regler som tidigare, gäller för uttagning till Kommunmästerskapet.

Håkan Strömberg meddelade att det kommer att användas bussar för de som skall spela SM, som spelas på Lyckorna i september.

Han meddelade även att RSG eventuellt kommer att stå som värd för SM 2019. Öjared diskuterades som ett alternativ. Håkan kommer att börja jobba med detta snart. Han meddelade även att Nordiska kommer att gå i Göteborg 2018.

Newcastle: Bobby redogjorde vad som gällde, och de som blev uttagna att åka var Bobby Rose, Kristina Lindfeldt, Göran Tejler och Robert Steigård. Reserv blev i tur och ordning, Bengt Axgren, Håkan Strömberg och Thomas Andersson (Tho).

2018 kommer golfsektionen att fira 40-års jubileum, och det kommer ev. att bli en liten resa enligt Håkan. Bobby föreslog att vi iså fall börjar jobba med detta snart. Newcastle kommer hit i maj/juni samma år.

Övriga frågor: Thomas Andersson föreslog att RIF skulle starta en damsektion.  Bobby skall tala med Kristina Lindfeldt om detta och fråga om hon skulle vilja vara med i styrelsen, som var ett förslag från Bent Axgren.

 

Tävlingar 2017

 

Vecka       Tävling                       Bana                          När                  Ansv

17             RSG                            Torslanda                  26/27apr        Uli

18

19             RSG                            Varberg Östra                     H Wahlberg?

20             Kommunmästersk.                                           15 maj             Uli

20             Polismatchen            St Jörgen                   17 maj               Hsg

21                                                                                         

22             RSG                            Lerjedalen                                           Leif

22             GP-golfen                                                     2/4 juni            

23

24             KM-Foursome           St. Lundby 09.00      14 juni      Agn/Leif

25

26             RSG                            Chalmers                   29 juni 13.00     Agn

27

28

29

30

31             RSG                            2xÖjared                   2 aug                   Ax    

32

33             KM-singel                  Lerjedalen                                Jörne/Åke

34             RSG                            Lyckorna                   23/24 aug         Don

35             Newcastle                                                    28 aug-2 sept

36             SM                             Lyckorna                   5-7 sept.            

37/38       RSG                            St Lundby                                              Ax

39

40             RSG                            Borås                                                      Tp                                              

 

 

Sekreterare                                                                 Justeringsman

 

Dennis Olsson                                                            Leif Jonsson